A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 6. (1885)

A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI MUZHUM-EGYLET HATODIK ÉVKÖNYVE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S KÖZREBOCSÁTJA Dr. STÖHR ANTAL, egyl. titkár, prem. főgymn. rendes és k. jogakad. magántanár. KASSA. NYOMATOTT WERFER KÁROLY AKAD. KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN: 188 5.

Next

/
Thumbnails
Contents