A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 7. (1886)

A FELSŐ-M AGYARORSZ ÄGI MUZEUM-EGYLET HETEDIK ÉVKÖNYVE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S KÖZREBOCSÁTJA Dr. STÖHR ANTAL, egyl. titkár, prem. fSgymn. rendes és kir. jogakad. magántanár. KASSA. NYOMATOTT WERFER KÁROLY AKAD. KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 18 8 6.

Next

/
Thumbnails
Contents