A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 9. (1888)

1 FELSÓMAGYAEORSZÁGI MUZEUM-E G YLET K1LENCZEDIK ÉVKÖNYVE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S KÖZREBOCSÁTJA JDX. STÖHR ÜSTTEL, egyleti titkár. ■ .? KASSA NYOMATOTT WERFER KÁROLY AKAD. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents