A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 10. (1889)

A FELSÖMAGYARORSZÁGI MÜZEUM-EGYLET TIZEDIK ÉVKÖNYVÉ. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁ MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S K< ‘ K.SÁTJA Dr. STO H R T A L, egyleti titkár. KASSA NYOMATOTT WERFER KÁROLY AKAD. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1880.

Next

/
Thumbnails
Contents