Gutenberg. A nyomdászat s a vele rokon szakmák közlönye 1. (1866)

1. szám

302855 Eger, január 1. 1 szám. I. évfolyam, 1806. Előfizetés: Egész évre: . 2 írt 40 kr. Félévre: . . 1 „ 20 „ Negyedévre: . . . 60 ,. Egy hóra: ... 20 „ GUTENBERG. A NYOMDÁSZAT S A VELE ROKON SZAKMÁK KÖZLÖNYE. Megjelenik: Minden hó 1-én és lő-én. Szakhirdetések közléséért soronkint 4 kr. számittatik. Bélyegdij külön 30 kr. ángész nagy, a lángész isteni, V‘4<01 A szín ecset nem bírja festeni, Nagyságánál eltörpül a szobor, Mely az idővel porlik, szétomol. Csak a dal méltó hozzá egyedül, Mely elhal, s újra fölelevenül. Légy hát köszöntve dallal általunk, Gutenberg! hozzád zeng szabad dalunk. Sírt az ember, sírt és szenvedi sokat, Te kötéd össze a századokat, Hogy a múltból tanulja a jelen, Melyik igaz, s melyik gaz küzdelem, Mit tön a b íi n, az erény mit csinál, Ki a zsarnok, és ki a jó király ? És mennyit vívtak a hős nemzetek, Kiknek szivük szab a d Ságért epedt. Ki a sajtónak teremtöje vagy, Légy üdvözölve, szellemtábornagy! Te villámkarddal büszkén szétvered A tudatlanság nagy ködfellegét. Mert míg előtted ész és ismeret Csak véknyan folyt, mint bérezi csermelyek, Most mint a Themze, Szajna és Duna, Magas hullámmal robognak tova. Te oktatái rá, ha gondolni kész, Mit nem növelhet a láng-ember-ész, Hová eddig nem ért csupán a hit, Tudomány nézi ég, s föld titkait. Égi s földi kinyilatkoztatás Együtt, az a valódi haladás; T s m e r et nélkül nem egész a hit, Hit nélkül az ész — boldogtalanit. A te sajtód a villany sodronya, Mely új szellem - világot alkota, S repül az eszme isten szavaként, Megrázva mindent, éjszakot s a délt, Nyugat népéhez hűn biztatva szól, Keletet fölriasztja almiból, A nagyvilág egy eszmeharezban áll A sajtó sebes, nagy csodáinál. Te támasztád a tengerzivatart, Mely már négy hosszú század óta tart, Bűn s szenvedély fölvert sok szemetet, De sok i g a z s á g - gyöngy is született, Melyekre büszke az emberi nem, S küzd értök ezer baj közt is híven, Légy hát iidvöz, Gutenberg szelleme! Köszönt a dal s igazság gyermeke. r"> . ""■> Mindszenti) Gedeon. GUTENBERG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents