A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 8. (1893-1896)

A HUNYADVÁRMEGYEI Régész. 0. TÖRTÉNELMI ES RÉGÉSZÉT! TÁRSULAT VIII-IK ÉVKÖNYVÉ AZ 1893—1896 ÉVEKRŐL. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTÉK KUN RÓBERT És TÉGLÁS GÁBOR TÁRSULATI TITKÁROK. KOLOSZVÁRT, AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents