A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 10. (1899)

HUNYADMEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT T T Z E D1 K ÉVKÖNYVÉ MEGJELENIK ÉVENTE 4 SZÁMBAN _____ /. A Z IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE Dr. VERESS ENDRE TÁRSULATI TITKÁR Öl' KÉPPEL ÉS 1 HASONMÁSSAL D É Y A NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents