A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 12. (1901)

A HUNYADMBGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT TIZENKETTEDIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE Dr. VERESS ENDRE TÁRSULATI TITKÁR KÉT KÉPPEL ÉS EGY ALÁÍRÁSSAL DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901

Next

/
Thumbnails
Contents