A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 13. (1902)

A HUNYADMEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT TIZENHARMADIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. VERESS ENDRE TÁRSULATI TITKÁR HUSZONNYOLCZ KEPPEL. DE Y A NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1902

Next

/
Thumbnails
Contents