A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 17. (1907)

A HUNYADMEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TRRSULRT TIZENHETEDIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BARTHOSINDÁR TÁRSULATI TITKÁR. DÉVA Nyomatott laufer Vilmos könyvnyomdájában 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents