A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 19. (1909)

A H0H9ADNEG9EI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT TIZENKILENCEDIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BARTHOS INDÁR TÁRSULATI TITKÁR Egy rajzzal, egy helyszínrajzzal és egy képpel. DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1909

Next

/
Thumbnails
Contents