Info-Társadalomtudomány 1. (1987)

Slg.^l INFO­V TÁRSADALOM- _______TUDOMÁNY [IS AD ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁ SADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR ordulóponton a magyar társadalom — látszólagos felzárkózás, mélyszerkezeti távolodás — az erőltetett ílhalmozás áldozatai — egy sajátos társadalmi mechanizmus • Kísérletek a magyar tervgazdaság haté- anyabbá tételére — milyen irányt vegyen a magyar gazdaság? — reform, reformvisszafogás, reformújra- idítás — felgyorsult változások a világgazdaságban, lépésváltásra várva itthon — az átfogó megújulás íltételei • Gazdasági reform - politikai reform? — a társadalmi szervek változó szerepe — negatív társa- almi jelenségek — integrálatlanság vagy anarchia? • Lehetőségeink vállalati szervezeteink megújulásá- an — rugalmas munkaerőfelhasználás — kipusztulóban vagy átalakulóban vannak-e a nagyvállalatok? - rugalmas specializáció, innovatív kisvállalatok • Mennyire fejlett a magyar szociálpolitika? — szociál- olitika Keleten és Nyugaton — árt-e a szociálpolitika a gazdaságnak? — mennyire túlzottak a magyar zociálpolitikai kiadások? — távlati céljaink és a gyakorlat ellentmondásai • Gazdaságfejlesztési stratégi- nk alapkérdései — a magyar népgazdaság dilemmái — gazdaságfejlesztési stratégiánk biztos és proble­matikus pontjai — hogyan tovább? UDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMT DOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTU OMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUD MANY TARSADALOMTUDOMÄNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDO ANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOM NY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMA Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TAr/" ~ \viÁN TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TAr/ 0Ш yflÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ Ш /ANY ÁRSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRf Ш /ANY T RSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ Ш /âNY TA SADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARSI jWANY TAR ADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY DA LOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TÁRS; TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRSAI

Next

/
Thumbnails
Contents