Info-Társadalomtudomány 2. (1987)

318 93 1 .J INFO* ^ TÁRSADALOM­TUDOMÁNY 5ADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR ^DALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRS )ALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRSA fő 100 000 Alkoholfogyasztás miatt elhunytak száma 100 000 lakosra jutó öngyilkosok száma Gyámhatóságnál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Kábítószert fogyasztók száma UDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOM DOMÄNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMT1 OMAN Y TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T ARS AD ALOMTU MANY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÄRSADALOMTUD« [ANY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÄRSADALOMTUDO lNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOM IY TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMA TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRS^ \lAN TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY Tár/ Any ARS AD A LOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ /ANY RSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ /äNY T SADALOMTUDOMÂNY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ yíANY ТА ADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARs(^^^^^^/aNY TÁR DALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TÁRS ALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRSA

Next

/
Thumbnails
Contents