Info-Társadalomtudomány 5. (1988)

3/Í.93I INFO* r/m TÁRSADALOM­TUDOMÁNY, lRSADALOMTUDOMÂNY társadalomtudomány társadalomtudomány T ISADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TA Társadalmi rétegződésünk, társadalmi struktúránk • Társadalmi struktúra, ideológia, politika — Az elméletek pluralizmusa — A valóság pluralizmusa • Társadalmi-gazdasági változások- társadalmi rétegződés - társadalompolitika — Jövedelem-differenciálódás vagy -nivellálódás? — A második gazdaság hatása — Társadalmi választóvonalak — Az utolsó tíz év gazdasági nehézségeinek hatása — A közeljövő kilátásai • Mobilitási folyamatok a magyar társadalomban — A foglalkozási mobilitás sajátosságai — Iskola - kultúra - mobilitás — A társadalmi szelekció folyamata — Új stratégiák szükségessége • Életmód, életkörülmé­nyek a gazdasági folyamatok „árnyékában" — Lakáshozjutási lehetőségek — Megélhetési stratégiák — Társadalmi presztízsek — Mire számíthatunk a közeljövőben • Szegénység a 80-as évek elején és közepén Magyarországon — A szegények főbb jellemzői — Kik esélye­sebbek a szegénységre? — Hogyan alakult a szegénység 1982 és 1986 között? — A szegény­ség és a különböző társadalmi csoportok • A helyi társadalom mint a társadalomszerkezet új­ratermelődésének szférája — A társadalmi szerkezet és a helyi társadalom — Hatalmi viszonyok és a lakossági részvétel esélyei — Mozaikok kutatásaink eredményeiből UDOMÄNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOM IDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMI »OMAN Y TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T ARS ADALOMTU ►MANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUD IÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDO LNY TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOM Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TAR, TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TA TÂRSADALOMTUDOMÂNY TARSADALOMTUDOMANY TÁR ARSADALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁ RSADALOMTUDOMÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁR SADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRS* ADALOMTUDOMÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TAR DALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRS,

Next

/
Thumbnails
Contents