Info-Társadalomtudomány 6. (1988)

3IS-.4SI INFO­m TÁRSADALOM- TUDOMÁNY IS AD ALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T; 5ADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÄJ Reformgazdaság? • A költségvetési reform realitása — Csökkenthető-e a költségvetési centra­lizáció mértéke? — Segíti-e az adóreform a deklarált szándékot? • A magyar fejlesztésstratégia kihívásai és válaszadási lehetőségei — A magyar gazdaság jelenlegi szerkezete — Piaci orientá­ció — Kibontakozási irányok • Monetáris szabályozás és a magyar gazdaságpolitika — Mit jelent tartalmilag a monetáris szabályozás bevezetése Magyarországon? — Segíthet-e a mone­táris szabályozás a szerkezeti átalakítás felgyorsításában? — Összeegyeztethető-e a szabályo­zás monetáris alapra helyezése a jelenleginél is gyorsabb inflációval? — Mik a teendőink egy hatékony monetáris politika érdekében? • Tulajdon és gazdaság — Közelmúltunk gazdaságpo­litikája — Miért fontos a társulási törvény? — Vagyonfelügyeleti minisztérium vagy vagyonér- dekeltségű vállalatok versenye? — Kinek a kezében legyenek a részvények? — A magánszek­tor helyzete • Bérreform: politikai szükségszerűség vagy jótékonysági gesztus? — Torzulások és feszültségek — Mit lehet tenni? — Megkezdhető-e a bérreform 1989-ben? — A halasztás lehetősége és kockázata • Piac, verseny, állami szabályozás — A szocialista versenyelméletek hiánya — Miért kell nekünk a piac? — A verseny(szabályozás) néhány politikai-társadalmi kérdése — Az állam beavatkozó, szabályozó tevékenysége UDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOM DOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMI OMAN Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUl MANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSAD ALOMTUDí [ANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUDOl lNY társadalomtudomány társadalomtudomány társadalomtudom tar/~~ Nvia / AN tár/^E^^ Any tár/В /any TARSADALOMTUDOMANY Tár/ /áNY T, TÁR^ ANY ГА ADALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TARI DALOMTUDOMÁNY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TÁRS;

Next

/
Thumbnails
Contents