Info-Társadalomtudomány 7. (1988)

3 IS. 131 INFO" 4 TÁRSADALOM­TUDOMÁNY RSAD ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T A S ! UDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁJ A szocializmus sorsfordulói • Szocialisztikus elképzelések: a szocializmus gondolattörténeti előz­ményei — Egyenlősítő mozgalmak az ókorban és a középkorban — A koraújkori államutópiák — Egyenlősítő törekvések mint a polgári forradalmak kísérőjelenségei — Az utópista szocialisták • A marxi szocializmusfelfogás és „forradalmi" revíziója — Ellentmondás a marxi formációelmélet és a marxista forradalomelmélet között — A kapitalizmus meghaladásának feltételei még ma sem adottak — A forradalmi szárny tévedéseinek következményei • A 20-as évek szocializmusvitái a Szovjetunióban és Sztálin „szocializmusa" — Lenin szocializmusfelfogásáról — A 20-as évek vitái I? — Sztálin „szocializmusa" • A szociáldemokrácia történelmi alakváltozásai — A szocialista cél és a demokratikus eszközök egységé — Szociáldemokrácia és bolsevizmus. A mozgalom kettészaka- , dása — A szociáldemokrata mozgalom mai sajátosságai • A magyarországi szocializmus és deszta- ц ’ linizálási folyamata — A magyarországi szocializmus sztálinista gyökerei — A Sztálin utáni időszak ' lényege és a magyar reformfolyamat • Szocializmus: alapértékek és jövő — Korunk uralkodó eszméi — A szocializmus három történelmi kalandja — A szocialista alapértékek rendszere és torzulásaik — A megreformálható szocializmus jövője JDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOM >OMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTl )МАЖ TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUI MANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUD< IÁN Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T ÁRSAD ALOMTUDOI NY 7 ARSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUpOM ГАк/жееё*Т1А1 5ADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ ^W ЛАN LOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ /áNY >ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR^ /áNY rAR/ Tv* JDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRs(s ________ ÁNY TÁ A DALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR DALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRS>

Next

/
Thumbnails
Contents