Info-Társadalomtudomány 7. (1988)

INFO-Társadalomtudomány 7. szám (1988. december) Kiadja a Társadalomtudományi Bizottság nevében a Magyar Tudományos Akadémia Szerkesztőbizottság: Enyedi György (elnök), Fodor István, Józsa György, Madarász Aladár, Mucsi Ferenc, Tamási Péter (felelős szerkesztő) A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 7. INFO-Társadalomtudomány című sorozatunkkal az a célunk, hogy gyorsan infor­máljuk a társadalom irányításával, tervezésével kapcsolatos döntési folyamatokban résztvevőket az új társadalomtudományi kutatási eredményekről és a társadalomtu­dósokat foglalkoztató aktuális témákról. Mivel kiadványunk igen szűk terjedelmet szab meg egy-egy témára, a kutatók kénytelenek álláspontjukat tézisszerűen kifejte­ni — a részletes bizonyító anyag rendelkezésre áll a megfelelő kutatóhelyeken és szerkesztőségünkön keresztül hozzáférhető. Az általános tájékozódást azonban sze­retnénk megkönnyíteni a cikkek után közölt válogatott bibliográfiával. Az itt leírtak­kal szeretnénk felhívni a figyelmet olyan területekre, amelyekkel eddig — úgy tűnik — nem a kutatási eredmények ismeretében foglalkoztak. A kifejtett elképzelések a szerzők egyéni nézeteit tükrözik. Szeretnénk kiadványunkkal hozzájárulni, hogy a társadalomtudományi kutatások eredményei és a társadalom irányítása, tervezése közelebb kerüljenek egymáshoz. A szerkesztőség A kiadvány belső használatra készült, sem publikációs, sem hivatkozási alapként nem használható fel!

Next

/
Thumbnails
Contents