Info-Társadalomtudomány 8. (1989)

1/318931 INFO-4' ;4/ TÁRSADALOM­TUDOMÁNY RS AD ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TA] SADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR Az új alkotmány elé • Az alkotmányok kialakulása, fejlődése és típusai — az angol, az amerikai, a francia alkotmányozás — a szocialista országok alkotmányozása • Az új magyar alkotmány szabályozási koncep­ciójának alapelvei — az alkotmányosság történetileg kialakult elvei — a jogállamiság ismérvei — alkot­mányos hatalommegosztás — állampolgár-centrikus alkotmányozás • Alkotmányosság és társadalmi berendezkedés — a pártállamiság leépítése — az államhatalmi ágak megosztása még nem hatalommeg­osztás • Az alapvető emberi, állampolgári jogok, ezek garanciái és az állampolgári kötelességek — az emberi jogok nemzetközi kontextusa — az emberi és állampolgári jogok nem az államhatalom kegyes adományai — az alapjogok alkotmányos biztosítékai — az alapjogok korlátozásának feltételei • A bírósá­gi szervezet és az ügyészség — a bíróságokfeladatainak bővülése és szervezetük fejlesztése — az ügyészi szervezet alkotmányos megközelítése • Érdekképviselet és a központi állami szervek szerepe — az érde­kek megjelenítésének és képviseletének sajátos formái — a köztársasági elnök lehetséges szerepei — az alkotmánybíróság mint ellensúly — az ombudsman • A választójog jövője Magyarországon — viták az országgyűléssel kapcsolatban - eldönthető-e, hogy milyen legyen a választási eljárás 1990-ben? — politikai szövetségek lehetősége a választásokon udomAny társadalomtudomány társadalomtudomány tarsadalomt DOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T ARS AD ALOMTU •OMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÄRSADALOMTUD IMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T ARS AD ALOMTUDO 1ÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOM LNY TARSADALOMTUDOMANY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TARSADALOMTUDOMA IY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TAr/^ \lÁN TARSADALOMTUDOMANY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TAR? /ANY TARSADALOMTUDOMANY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ /áNY ARSADALOMTUDOMÂNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TAr/ /áNY T RSADALOMTUDOMÄNY TARSADALOMTUDOMANY TAr/ /âNY ТА 1SADALOMTUDOMANY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRS^ ^^^^/ÁNY TÁR ADALOMTUDOMÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TARS DALOMTUDOMÄNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÂRSADALOMTUDOMÂNY TÁRSA

Next

/
Thumbnails
Contents