Info-Társadalomtudomány 9. (1989)

INFO-’ TÁRSADALOM­TUDOMÁNY IS AD ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁí 5ADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRS °/oo 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1988 318931 Meg lehet-e állítani Magyarország népességfogyását? • Hosszú távú népességfejlődési tendenciák és a magyar népesedéspolitika • Hogyan alakult a születések száma és a családnagyság Magyaror­szágon? • Házasságkötések és válások a ’80-as évek Magyarországán • Népesség és öregedés • A halálozási viszonyok néhány jellegzetessége Magyarországon • Kardiovaszkuláris betegségek és a társadalmi környezet • A népesség minőségi helyzete • Népesedés és foglalkoztatás OMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUD' MANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDO! IÁN Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOM NY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁ Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR^™jZ~ ^\MÁN TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁy^^^^^ VlÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ /áNY ÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ / NY T RSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ /áNY TÁ] SAD ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁR^ ____________^ÍÁNY TÁR! A DALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSj DALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSAI

Next

/
Thumbnails
Contents