Kalauz - A közmiveltség és irodalom terén, 1863 (1. évfolyam, 1-11. szám)

KALAUZ A KÖZMIVELTSÉG ÉS IRODALOM TERÉN. SZERKESZTI ÉS Ki .ADJA HIEDL SZENDE. ELSŐ KÖTET. MÁJUS—JULIUS. 1865. /---------------------------------------------------«H*-—-------------­P EST NYOMATOTT AZ EL6Ö MAGYAR EGYESÜLETI KÖNYVNYOMDÁBAN (FANBA ES TÁRSAINÁL). 3 korona-utcza 18. az. a.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents