Kalauz - A közmiveltség és irodalom terén, 1864 (2. évfolyam 12-24., 1-6. szám)

KALAUZ A KÖZMIVELTSÉG ÉS IRODALOM TERÉN SZERKESZTI ÉS KIADJA RIEDL SZENDE. MÁSODIK KÖTET. JANUÁR—JUNIUS. 1864.-'M Á * v--------------------------------------------4*--------------------------------------------­P EST, 1864. NYOMATOTT AZ ELSŐ MAGYAR EGYESÜLETI KÖNYVNYOMDÁBAN (Fanda és társainál) 3 korona-utcza, 18. sz. a.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents