A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 13. (1886)

r-\ TÁTRAFÜRED egy órányira a Kassa-oderbergi vasút Poprád-felkai állomásától-, az ismeretes, a M. Tátrán 1018 m. magasságban vadregényesen fekvő Klimatikus fürdő vízgyógyintézettel, szép fenyvesek és nagyszerű havasi vidék közepette, kellemes savanyú és kitűnő forrásvízzel, ásvány- és törpefenyű-fürdőkkel, savókurával, beleheléssel és gyógytornászattal, posta és távírdával, választékos árú- csarnokkal és különlegességi dohánytőzsdével május 10-én nyílik meg. Jó és kényelmes ellátásról gondoskodva van. Az ismeretes bu­dapesti vendéglős, Matejko Ede, mint kipróbált szakember a konyha, pincze és szolgálat dolgában minden igényeknek megfelel. Közös ebéd (table d’hőte) 1 frt 40 kr. A t. ez. vendégeknek áll rendelkezésükre egy gyógy terem zon­gorával, kávéház tekeasztallal és újságokkal, könyvtár, kitűnő nemzeti zene, kuglizó urak és hölgyek számára, croquet-tér, pisztolylövelde sat. Az elő- (május-junius), valamint az utóévadban (szeptember) a lakbér és élelmezésnél jelentékeny árleengedés. Minden nagyobb vasúti állomáson egy harmaddal mérsékelt me- net-tértijegyek kaphatók A végállomáson, JPoprádon, bérkocsik műidig készen állanak. Tátrafüred, hol a M:-I(árp. egyesületnek képviselője van, a leg­jobb kiinduló pont a M -Tátra valamennyi híres kirándulására nézve. Fölvilágosítást ád dr. Jármay László, fürdőorvos (egyébkor Bu­dapesten). lakás iránt tudakozódhatni ^öSV-iarÍ y fürdőigazgatóságnál-—— 1. _ __ s Tátrafüreden, valamint a tulajdonos szepesi hitelbanknál, Lőcs é n. BÉLÁI BABLAUGLIGÉT, k klimatikus gyógyhely a Z s d j á r i-hágóban 7(Ki m. magasságban. A levegő a szép fenyűerdőben tiszta és dús ofcónban. a viz kitűnő minőségben a Tátra kőszikláiból ered. Közönséges és törpefenyű-fürdők kaphatók; olcsó és kényel­mes lakásokról, valamint egészséges s jó ételekről és italokról gondoskadva van. Kirándulások mindennap történhetnek az ‘/4 órányira fekvő híres cseppkő-barlangba, a Zöld-és Halas-tóhoz, Tátrafüredre a kel­lemes tourista-úton és általában az érdekes keleti Tátrába. . Bővebb tudósításokkal szolgál a barlangbizottság Szepes-Bélán. y

Next

/
Thumbnails
Contents