A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 17. (1890)

bérelem. Hegyeink, nevezetesen a Magas-Tatra t. ez. látogatóit kérjük ezennel, szíveskedjenek hegyi kirándulásaik közben úgy saját, valamint egyesületünk érdekében a lármázás és kiáltozástól, különösen pedig a lövöldözéstől tartózkodni, mert ellenkező esetben nemcsak magokra fog kellemetlenség háramolni, hanem egyszersmind az is bizonyos, hogy egyes birtokosok vadállományuk iránti tekintetből területüket telje­sen elfogják zárni a turisták elől. Egyúttal intve intjük a hegymászókat, hogy a Magas- Tátrában, ámbár az átjelzés már megtörtént, kalauz nélkül fenhavasl kirándulásokat semmi szin alatt ne tegyenek. Végre pedig kérjük a t. ez. hegyjárókat, hogy a mene­dékházakban lévő vendégkönyvekbe beiratkozni és az egyes rovatokat kitölteni szíveskedjenek. Az egyesületi múzeumnak szánt mindenféle külde­ményt WÜNSCHENDORFER KÁROLI, múzeumi pénz­táros Poprádon czíme alatt kérjük feladni. Tudomásul hozzuk ismét, hogy a Kárpátok mindenféle térképei a cs. kir. katonai-földrajzi intézet főraktárában, Lechner R., udvari könyvkereskedésében, Bécs Graben Sl. kaphatók. Az elnökség“. A múzeumi bizottság. Figyelmeztetés!

Next

/
Thumbnails
Contents