A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 25. (1898)

A MAGYARORSZAGI ^ • wtf, An KÁRPÁTEGYESÜLET ÉVKÖNYVE. XXV. ÉVFOLYAM. 1898. 3 MELLÉKLETTEL SZERKESLÖW MÓR. IGLÓ, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1898. AZ EGYESÜLT UáDYjfixd. jTOZPONT SZÉKHELWt: IgWi^)

Next

/
Thumbnails
Contents