A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 32. (1905)

A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁTEGYESÜLET ÉVKÖNYVE. XXXII. ÉVFOLYAM. 1905. 2 MELLÉKLETTEL. SZERKESZTETTÉK: KAROLINY MIHÁLY és LŐVY MÓR KÖZPONT SZÉKHELYE: IGLÓ. IGLÓ. NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1905. .................'------------------/cc A Z EGYESÜLET g KIADVÁNYA

Next

/
Thumbnails
Contents