Keleti Szemle 19. (1920-1922)

XIX. kötet. Volume XIX. 1920—1922 KELETI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK AZ LRAL-ALTAJI NÉP- ÉS NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL A KÖRÖSI CSOMA-TÁRSASÁG KÖZÉP- ÉS KELETÁZSIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA. * REVUE ORIENTALE POUR LES ÉTUDES OURALO-ALTAIQUES SUBVENTIONNÉE PAR L’ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES JOURNAL DU COMITÉ ASIATIQUE DE LA SOCIÉTÉ KÖRÖSI CSOMA. SZERKESZTŐSÉG - COMITÉ DE RÉDACTION MUNKÁCSI В ERNÁT ÜGYVIVŐ SZERKESZTŐ ך— DIRECTEUR F. TAKÁCS ZOLTÁN Gróf TELEKI PÁL ״Peragit tranquilla potestas, quod violenta nequit“ Claüdianüs. TART, 1. Bernhard Munkácsi: Sec! Zweigen der finnisch-magj 2. Géza Fehér: B111garisch-U1 3. Társulati ügyek. — Affair \LOM — SOMMA IRE izigerrechnung und Siebenzahl in den östlichen ^arischen Sprachfamilie. igarische Beziehungen in den V—XL Jahrhunderten, es de !’Association. 1 ... 1 , ; T\ ( j v\ ' [\ vl.l : -\ ! ׳—1J ___ BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR MAGYAR KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1922

Next

/
Thumbnails
Contents