A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 1. (1860)

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT B. T. A PESTI KERESKEDELMI AKADÉMIA IGAZGATÓJA, AZ EGYETEMNÉL AZ ÁSVÁNYTAN H. TANÁRA, A M. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA L. TAGJA, AZ „ACADÉMIE NATIONALE AGR 1- COLE MANUFACTUR1ÉRE ET COMMERCIaLE“ KÜLFÖLDI TISZT. ALELNÖKE PXRISBAN , A CS. K. BIRODALMI FÖLDTANI INTÉZET L. TAGJA BÉCSBEN, A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT MÁSOD , A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRA. KÖZLÖNYE. (FOLYTATÁSA AZ RDDIOI ÉVKÖNYVEKNEK ) SZERKESZTÉ SZABÓ JÓZSEF ELSŐ KÖTET 1860. PESTEN NYOMATOTT TRATTNER-KÁROLYINÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents