A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 2. (1861)

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. (FOLYTATÁSA AZ EDDIGI ÉVKÖNYVEKNEK.) SZERKESZTÉ SZABÓ JÓZSEF B. T.; A PESTI EGYETEMNÉL AZ ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN TANÁRAJ A M. TÜD0MÁNY03 AKA­DÉMIA L. TAGJA; a MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT MÁSOD; A K. M. TERMÉSZETTUDO­MÁNYI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRJA SAT. MÁSODIK KÖTET 1861. PESTEN NYOMATOTT TRATTNER-KÁROLYINÁL 1861.

Next

/
Thumbnails
Contents