A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 3. (1862)

Első rész

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. (FOLYTATÁSA AZ ELŐBBI ÉVKÖNYVEKNEK.) 1862 HARMADIK KÖTET. ELSŐ KGS Z. SZERKESZTI TÓTH SÁNDOR, ORVOS-TUDOR, A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA L. TAGJA, A PESTI FÖREÁLTANODANAL TERMÉSZETRAJZ TANÁRA, A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRA, A BUDAPESTI ORVOSEGYLET, A MAGYAR FÖLDTANI, A BÉCSI CS. K. ÁLLAT- S NÖVÉNYTANI TÁRSULATOK RENDES TAGJA, SAT. PESTEN, NYOMATOTT TR U’TNER-KÁROLYINÁL, I8G2.

Next

/
Thumbnails
Contents