A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 6. (1866)

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. (FOLYTATÁSA AZ ELŐBBI ÉVKÖNYVEKNEK.) 1866. HATODIK KÖTET. SZERKESZTI KÁT AI GÁBOR, ORVOSTUDOR, OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZ, A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT RENDES-, A BIRO­DALMI FÖLDTANI INTÉZET LEVELEZŐ-, A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT IGAZGATÓ TAGJA, A K1R. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRA. PESTEN, NYOMATOTT TRATTNEE-KÁROLYINÁL 1 8 6 6.

Next

/
Thumbnails
Contents