A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 7. (1867)

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. (FOLYTATÁSA AZ ELŐBBI ÉVKÖNYVEKNEK.) 1867. HETEDIK KÖTET. ELSŐ FÜZET. SZERKESZTI KÁT AI GÁBOR, ORVOSTUDOR, OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZ, A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT RENDES-, A BIRO­DALMI FÖLDTANI INTÉZET LEVELEZŐ-, A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT IGAZGATÓ TAGJA , A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRA. PESTEN, NYOMATOTT BINYSÁNSZKY ALAJOSNÁL. 1 86 7.

Next

/
Thumbnails
Contents