A Komárom Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 15-16. (1901-1902)

KOflflROMV/lRMEQYEi E5 VÁROSI n<izcun-EqtEsQLrr 1901/2. ÉVI ÉRTE5ITŐJE. Szerkeszti: WeSZELOVSZKT J/ÍN05 egyleti titkár. XV XVI. EVFOLT/in. Spitzer Sándor könyvnyomdája Komárom. 1903—405.

Next

/
Thumbnails
Contents