Lenhossék Mihály: Az ember helye a természetben - Kultúra és tudomány (1915)

Encycl. O. LTURA ÉS TUDOMÁNY A FBANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. A «.Kultúra és Tudomány » vállalat a nagy magyar olvasó közönséget akarja szolgálni. Tetszetős köteteit fel­ajánlja mindazoknak, kik a mindennapi élet zsibbasztó fáradalmai után a nagg eszmék és eszmények világában keresnek üdülést és új erőt. Kötetei mindenkor igaz mesterek művei. Irodalmi alakjukban kifogástalanok. Tanításukban érdekesek és értékesek. Nemfölületesek, de mégis népszerűek. Aktuálisok, de mégis állandó becsüek. A haladás zászlaját lobog­tatják, de tisztelnek minden igaz meggyőződést. Eddig megjelent: SZÉCHENYI ESZMEVILÁGA. Első kötet. Gaal Jenő, Beöthy Zsolt,Prohászka Ottokár, Kenessey Béla, gróf Vay Gáborné, gróf Andrássy Gyula tanulmányai. Ára kötve 1 K 60 f. A legkiválóbb magyar Széchenyi-ismerők tanulmányai, melyek együttvéve teljes képét adják majd szellemi és erkölcsi világának s valósággal megelevenítik izgatóan érdekes alakját. Három kötetre van tervezve. A SZIKRATÁVÍRÓ. A. Slaby tanárnak a német császár előtt tartott felolvasásai után átdolgozta Kreuzer Géza mérnök. Ára kötve 1 K 20 f. A jelenkor egyik legnevezetesebb találmányának szem­léletes ismertetése, a szakember biztos tudásával és a népszerű író világosságával, úgy hogy minden laikus élve­zettel és tanulsággal olvashatja. A TERMÉSZETTUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETE. Két kötet. Irta Wilhelm Bölsche, fordította Schöpflin Aladár. Ára kötve két kötetben 2 K 40 f. Mozgalmas rajza annak a küzdelemnek, melyet az ember a természet megismeréséért vív évezredek óta.

Next

/
Thumbnails
Contents