Palante, G.: A szociológia vázlata - Kultúra és tudomány (1912)

KÜLTÜRA ÉS TUDOMÁNY A F RAN KLIN-TÁE S UL AT KIADÁSA. A « Kultúra és Tudomány» vállalat a nagy magyar olvasó közönséget akarja szolgálni. Tetszetős köteteit felajánlja mindazoknak, kik a mindennapi élet zsibbasztó fáradalmai után a nagy eszmék és eszmények világában keresnek üdülést és új erőt. Köletei mindenkor igaz mesterek művei. Irodalmi alakjukban kifogástalanok. Tanításuk­ban érdekesek és éi’tékesek. Nem fölületesek, de mégis népszerűek. Aktuálisok, de mégis állandó becsűek. A haladás zászlaját lobogtatják, de tisztelnek minden igaz meggyőződést. Hogy mikép és minő eszközökkel kíván a «Kultúra és Tudomány» dolgozni, arra a legrész­letesebb programúinál is jobban tájékoztat az eddig megjelent könyvek fölsorolása.

Next

/
Thumbnails
Contents