Tisza István összes munkái 2. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések 1914 júniustól december végéig (Budapest, 1924)

AZ ORSZÁGOS TISZA ISTVÁN EMLÉK-BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT MÁSODIK KÖTET LEVELEK, TÁVIEATOK, TÁVBESZ: rŐN KÜLDÖTT 1ZENETEK, EGYES ELŐTERJESZTÉSEK 1914 JÚNIUSTÓL DECEMBER VÉGÉIG GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI BUDAPEST, 1924­FBANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET SS KÖNYVNYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents