Tisza István összes munkái 3. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések és naplószerű feljegyzések 1915 januártól júliusig (Budapest, 1926)

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI AZ ORSZÁGOS TISZA ISTVÁN EMLÉK-BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT . HARMADIK KÖTET LEVELEK, TÁVIRATOK, TÁVBESZÉLŐN KÜLDÖTT 'ZENETEK, EGYES ELŐTERJESZTÉSEK ÉS NAPLÓSZERÜ FELJEGYZÉSEK 1915 JANUÁRTÓL JÚLIUSIG BUDAPEST, im FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD- INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents