Mihálkovics Géza: Vizsgálatok a gerinces állatok kiválasztós ivarszerveinek fejlődéséről 1. r. Magasabb rangu gerincesek (1884)

FEJLŐDÉSE. L. ÉS R. TAGI SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSEK IRTA A GEIMNCZES ÁLLATOK KIVÁLASZTÖ ÉS 1VARSZERVE1NEK ])' MIHALKOVICS GÉZA li. TAG. EGY ATLASZSZAL. (IX TÁBLA ÉS MAGYARÁZAT.) Ára 3 frt 50 kr. ' ■ ' BUDAPEST, 1885. , KIADJA A MAGYAR TGD. AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents