Torma Károly: Repertorium Dacia régiség és felirattani irodalmához. Repertoriuum adlitteraturam Daciae archaeologicam et epigraphicam (1880)

REPERTORIUM AD LITERATURAM DACI/E ARCH/EOLOGICAM ET EPIGRAPHICAM REPERTORIUM DACIA RÉGISÉG- ÉS FELIRATTANI IRODALMÁHOZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA TORMA KÁROLY KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA A R C H/EO LO G I A I BIZOTTSÁGA. /''Sí •’ sÁra 2 frt 50 kr. = 5 mark- íS' y -'-yx . í: ' W\ * hí* L'u-l-n* ! l / # J \ ••/ BUDAPEST, 1880 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Thumbnails
Contents