Becske Bálint: A széphalmi Kazinczy mauzoleum ereklyéinek jegyzéke (1909)

A SZÉPHALMI K AZ IN CZ Y-M AUZOLEUM EREKLYÉINEK JEGYZÉKE GYŰJTÖTTE BECSKEHÁZI BECSKE BÁLINT BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents