Szily Kálmán - Viszota Gyula (szerk.): A Magy. Tud. Akadémia Széchenyi-muzeumának tárgyjegyzéke (1905)

m* A MAGY. TUD. AKADÉMIA SZECHENYI-MUZEUMANAK TÁRGYJEGYZÉKE ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK SZILY KÁLMÁN és YISZOTA GYULA Ára 1 korona. BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1905

Next

/
Thumbnails
Contents