Régi magyar codexek: Weszprémi c., Peer c., Winkler c., Sándor c., Gyöngyösi c., Thewrewk c., Kriza c., Bod codex - Nyelvemléktár 2. (Budapest, 1874)

NYELVEM LÉKIM Hílil IAGTAR CODEXEK ÍSIMTATHIM. KIADJA ч •< A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik ■ BUDENZ SZÁRVAS G., SZILÁM Á. ‘ BIZOTTSÁGI TAGOK. II. KÖTET. BUDAPEST 1874. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVÁRUSI HIVATALA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents