Régi magyar codexek: Nagyszombati codex, Szent Domonkos élete, Virginia codex - Nyelvemléktár 3. (Budapest, 1874)

NYELVEMLÉKTÁR KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik BUDENZ J., SZARVAS Gr., SZILÁDY Á.- BIZOTTSÁGI tagok. Ш. KÖTET. BUDAPEST 1874. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVÁRUSI HIVATALA. REGI MAGYAR CODEXEK ÍS ЕШШШШ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents