Régi magyar codexek: Érsekujvári codex 1. - Nyelvemléktár 9. (Budapest, 1888)

NYELVEMLEKTAR. HÉGI MAGYAR CODEXEK ÉS NYOMTATVÁNYOK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SZERKESZTIK BUDENZ J., SZARVAS G., SZILÁDY Á. % BIZOTTSÁGI TAGOK. IX. KÖTET. BUDAPEST. HOBNYÁNSZKY VIKTOE AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉSE. 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents