Téglás Gábor: Ujabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya Dácia történetéhez egészen Traianus felléptéig (1894)

ÚJABB ADALÉKOK AZ ALDUNAI ZUHATAGOK SZIKLAFELIRATAIHOZ S AZ ALDUNAI HATÁRVÉDELEM VISZONYA DACIA TÖRTÉNETÉHEZ EGÉSZEN TRAIANOS FELLÉPTÉIG. (14 SZÖVEGKÖZTI RAJZZAL.) TÉGLÁS GÁBOR L. TAGTÓL. (FELOLVASTATOTT A MAGYAR TUD. AKADÉMIA IL OSZTÁLYÁNAK 1893. ÉVI DECZEMBER 4. ÜLÉSÉN.) Ára 1 frt. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents