Dankó József: A francia könyvdisz a renaissance-korban (1886)

ïim • A FRANCZIA KÖNYVDÍSZ A RENAISSANCE KORBAN. HARMINCZEGY ÁBRÁVAL. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. DANKÓ JÓZSEF LEV. TAGTÓL. (FELOLVASTA A II. OSZT. ÜLÉSÉN 1885. ÁPRILIS 13-ÁN.) Ára 1 írt 30 kr. BUDAPEST, 1886. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents