Thúry József: A közép-ázsiai török nyelv ismertetései - Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére 3. (Budapest, 1906)

ELŐADÁSOK KÖRÖSI CSŐM A SÁNDOR EMLÉKEZETÉRE.--- III. SZÁM. ----------------------------------------------------------­A K ÖZÉP-ÁZSIAI TÖRÖK NYELV ISMERTETÉSEI IRTA ÉS A M. TUD. AKADÉMIA 1906 ÉVI ÁPRILIS HÓ 23-ÁN TARTOTT KÖRÖSI CSOMA-EMLÉKÜNNEPÉN FELOLVASTA THÚRY JÓZSEF L. tag. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 190fi. Ára 80 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents