Darkó Jenő: Jelentés az Athénben tartott III. nemzetközi bizantinologiai kongresszusról (1931)

Bukarest és Belgrád után Athénben tartatott meg a III. nemzetközi byzantinologiai kongresszus a múlt év okt, 12—18. napjain. Előkészítésén a görög tudomány és társadalom kitűnőségeiből alakított szervezőbizottság fá­radozott, melynek élén Menardos professzor, az athéni Akadémia főtitkára, mint elnök és Orlandos műegyetemi tanár, mint főtitkár állottak. Az elnökség és a melléje be­osztott adminisztratív iroda, melyet a fáradhatatlan Kalo- geriku asszony vezetett, nagyon alapos és figyelmes elő­készítő munkájának volt köszönhető, hogy a kongresszusi tagok olyan nagy, az eddigi kongresszusokat jóval meg­haladó számban jelentek meg a kibocsátott felhívásokra. Képviselve volt ott Portugália, Svédország, a balti államok és Svájc kivételével Európa minden állama, s az Európán kívüliek közül az Egyesült Államok, Egyiptom, Szíria és Törökország. Oroszországot, mely hivatalosan nem volt képviselve, számos emigrált orosz tudós képviselte. A résztvevők összes száma kb. 350-re tehető. A kongresszus ünnepélyes megnyitása okt. 12-én az athéni egyetem díszes aulájában folyt le. A megnyitó be­szédet a görög kormány részéről Papandreu közoktatás- ügyi miniszter, a szervezőbizottság nevében Menardos el­nök tartották, rámutatva a byzantinologia nagy fontossága s az utóbbi időkben tapasztalható erős fellendülése mellett azokra a szoros nemzeti kötelékekre, melyek Görögorszá­got e disciplina műveléséhez fűzik. Utánuk az egyes álla­mok képviselőinek egy-egy kijelölt szónoka emelkedett szólásra, hogy a kongresszust üdvözölje. Magyar részről ezt az üdvözletét Vári Rezső tolmácsolta. A kongresszus a maga érdemleges munkálatait a kö­vetkező napon, október 13-án kezdette, négy szakosztályt alakítva, melyek egymással párhuzamosan hat napon át a délelőtti órákban tartották tanácskozásaikat. A délutáni és esti órák a város nevezetességei, ünnepi művészi elő­adások, gyűjtemények és kiállítások megtekintése, s a tár­sas összejövetelek számára voltak fenntartva, a melyek kellemes alkalmat nyújtottak a kongresszus tagjainak a

Next

/
Thumbnails
Contents