Jakab Elek: A MTA Kézirattárának ismertetése (1892)

A M. T. AKADÉMIA * % KÉZIRATTÁRÁNAK ■ ISMEETETÉSE JAKAB ELEK HEMDES TAGTÓL. OLVASTATOTT A II. OSZTÁLY ÜLÉSÉN 1892. FEBR. 8-ÁN. Ára 40 kr. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 1892. m íI

Next

/
Thumbnails
Contents