Hunfalvy János: Egyetemes földrajz, különös tekintettel a néprajzi viszonyokra 1. r. Déleurópa (1884)

HEmilY JÍHOS EfiFETEBES FOIDT.JJZI L EETET. DÉL-EURÓPA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL IRTA Dv HUNFALVY JANOS EGYETEMI NY. R. TANÁR, r A MAGYAR T. AKADÉMIA R. TAGJA, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG ELNÖKE, SZÁMOS KÜLFÖLDI FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TISZTELETBELI ÉS LEVELEZŐ TAGJA. A MAGYAR T. AKADÉMIA TAMOGATASAYAL. A NÉPRAJZI VISZONYOKRA. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R„ TÁRSULAT KIADÁSA. 1 8 8 4. Ára frt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents