Platon: Platon Állama - Görög és latin remekírók (Budapest, 1904)

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent: Glossarium mediae et inûnæ latinítatis regni Hungáriáé. A MAGYARORSZÁGI LATIN SÁG SZÓTÁRA. A M. Tud. Akadémia megbízásából és költségén szerkesztette Bartal Antal. Ára fűzve 50 K, félbőrkötésben 60 K. A LATIN NYELV SZÓTÁRA. A kútfőkből a legjobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva összeállította Dr. Finály Henrik. Ára fűzve 20 K, félbőrkötésben 22 K.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents